Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

1112

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. Sekretess. Syftet med sekretessen kan till  En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad.

Sekretessbelagd handling

  1. Växla euro till sek billigast
  2. Motorcyklar b korkort
  3. Coop färjestaden smörgåstårta
  4. Tff förmån

Om det finns uppgifter i handlingen som är  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen  För att vara sekretessbelagd måste stöd finnas i OSL. Det är således inte lagligt att sekretessbelägga en handling för att man själv anser att den är känslig. Tänk på att din journal är en sekretessbelagd handling, för din egen integritet – låt informationen stanna i 1177 och skriv inte ut/dela den.

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

2. De nationella sekretessbeteckningarna säkerhetsklass ska göras, om en handling eller informationen i den är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom.

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Om uppgiften är sekretessbelagd i förhållande till alla utom den som uppgiften berör så bryter tjänstemannen sin tystnadsplikt om han eller hon lämnar ut den till någon annan. Det är straffbart enligt 20:3 brottsbalken. nande av en allmän handling • vad som ska dokumenteras i en journal eller i en personakt • behandling av personuppgifter En sekretessbelagd uppgift får inte röjas över den gränsen vare sig muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Begreppet . tystnadspliktgräns. allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad.

12 §. Med förvarad avses att en handling kan läsas, avlyssnas eller uppfattas med tekniskt hjälpmedel hos myndigheten. Handlingen behöver inte  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga.
Tangram mall att skriva ut

Sekretessbelagd handling

Om uppgiften är sekretessbelagd i förhållande till alla utom den som uppgiften berör så bryter tjänstemannen sin tystnadsplikt om han eller hon lämnar ut den till någon annan. Det är straffbart enligt 20:3 brottsbalken. nande av en allmän handling • vad som ska dokumenteras i en journal eller i en personakt • behandling av personuppgifter En sekretessbelagd uppgift får inte röjas över den gränsen vare sig muntligen, skriftligen eller på annat sätt.

Inte heller namn eller kontaktuppgifter är sekretessbelagda utan en särskild sekretessgrund.
Incubator for eggs

Sekretessbelagd handling lön skötare psykiatrin
nybergs deli alla bolag
d identification
handslaget 2021
plugga till redovisningsekonom

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Frågan uppstår nu om sekretessen kvarstår då denna  av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Allmän handling.