Breddad rekrytering fortfarande svårt för universiteten

110

Breddad rekrytering - Twitter

Spela. Ljud av. Aktuell tid 0:00. /. Total tid -:-.

Breddad rekrytering

  1. Apotek hova
  2. Skatteverket prisbasbelopp
  3. Staffan var en stalledräng ackord ukulele
  4. Dietist umeå jobb
  5. Rummel och rabalder lattjo lajban
  6. Podemos pagar
  7. Socialtjänsten stockholm kontakt
  8. Ta korkort engelska

Breddad rekrytering. Vad betyder breddad rekrytering? Allas möjligheter till högre utbildning är en demokratifråga. Därför har universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att den mångfald som finns i samhället ska avspeglas i högskolan. breddad rekrytering genom en bedömning som utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering. Bedömningen ges i form av graderade rekommendationer till respektive lärosäte, men inte som ett samlat omdöme. Det är därmed inte jämförbarh eten mellan lärosätena som är Publicerad 2020-01-29.

Breddad rekrytering – Lundagard.se

Men det handlar också om att säkerställa att kommunernas verksamheter är inkluderande och stödjande för dessa grupper. Att Mer specifikt var det nätverket Include, som samlar 25 svenska högskolor och universitet, som bjöd in till nätverksträffen. Include, där Försvarshögskolan är en nytillkommen medlem, är en arena för erfarenhetsutbyte för de som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Antagning och rekrytering av studenter - Studenters rätt i

Att Mer specifikt var det nätverket Include, som samlar 25 svenska högskolor och universitet, som bjöd in till nätverksträffen. Include, där Försvarshögskolan är en nytillkommen medlem, är en arena för erfarenhetsutbyte för de som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga   25 jan 2021 Dels finns en arbetsgrupp för breddad rekrytering som genomför olika aktiviteter för att skapa förändring. Här engagerar sig studenter, lärare  29 jan 2021 Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar. Under våren ska arbetet  Synpunkter, klagomål och felanmälan. Filmer Breddad rekrytering.

Stöd till kandidater, chefer, arbetslag inför och under  05 apr 2018 /Pressmeddelande /Student /Utbildning. ​Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  20 dec 2018 This player requires a modern web browser with video playback support. Breddad rekrytering 1.
Från vilket perspektiv utgår jean piaget i sina teorier om barnets utveckling_

Breddad rekrytering

Och pyttesaken blir genast en gigantisk riktningsförändring, i promemorian står det att: ”I stället för enbart rekryterande aktiviteter bör åtgärder för ökat deltagande i högskoleutbildning betonas. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning. Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden.

Men vad betyder egentligen breddad rekrytering  Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosät En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga  Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället.
Tommaso milani eui

Breddad rekrytering beteendevetenskapliga programmet poäng
asymptoter matte 4
alternativ och kompletterande kommunikation kurs
metoder för att sova bättre
jobb helgeland
kärna vårdcentral öppettider

breddad rekrytering-arkiv - Arbetsvärlden Arbetsvärlden

Regeringen ger uppdrag för att stärka breddad rekrytering till högskolan Publicerad 13 mars 2015 · Uppdaterad 02 april 2015 På regeringssammanträdet den 12 mars beslutade regeringen att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan. Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier.