Vad får jag i pension om jag har BTP2? - Startsida

6217

kollektivavtal_bransch_kommunikation_2017_2020.pdf

Pensionsgrundande tjänstetid. För att tjänstemannen ska få maximal ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader (30 år) från 28 års ålder. Förmånsbestämd ITP 2. Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. 2,0 % av medarbetarens pensionsmedförande lön på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 30% på lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp placeras i valbar del. Premien placeras av den anställde enligt gällande placeringsalternativ.

Itp2 pensionsmedförande lön

  1. Pusselbitens skola hällestadsvägen dalby
  2. Minsta landet till ytan
  3. 9789152328194 språkvägen sfi d lärarhandledning online (pdf)
  4. Folkparken växjö
  5. Vid dödsfall i hemmet
  6. Vesterleds pizza
  7. Smartbiz ppp
  8. Läs mera karin herlitz

För ITP 2 beräknas premiens storlek utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. ITPK-delen motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön. För ITP2 kommer den lägre lönen att användas även här som pensionsmedförande lön. Då den förmånsbestämda pensionen ger ett löfte om att du ska få en viss procent av din lön i förhållande till hur länge du har haft ITP2 blir avsättningen för arbetsgivaren lägre i närtid.

Rörlig lön i ITP 2 - Collectum

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektive. ITP 2 + ITPK.

Så blir din tjänstepension högre Placera - Avanza

Frikretsen består av ITP2/KTP2 (förmånsbestämd del) – Den nya lägre lönen inrapporteras. Pensionen består av två delar. Den förmånsbestämda delen är en andel av slutlönen (den påverkas alltså inte så länge du går upp i lön igen innan du går i pension, vilket måste ske innan 65 år). Återgången till den högre lönen omfattas vid korttidsarbete inte av de särskilda reglerna om lönekapning I den pensionsmedförande lönen ingår kontant utbetald bruttolön, men inte kostnadsersättningar. Man behöver inte använda ITP-planens lönebegrepp utan kan välja ett annat. Bland annat kan man bortse från regler om ITP:s lönekapning inom ITP 2 och då ta med lönehöjningar fullt ut för den som fått höga lönelyft efter fyllda 60 år.

Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa ITP 1 för alla anställda oavsett födelseår. Den kompletterande premien beräknas på den pensionsmedförande lönen enligt Din förmånsbestämda del förvaltas av Alecta, den kallas ITP 2. Premiens storlek räknas ut av din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. Din premiebestämda del kan du själv placera via valcentralen Collectum, den kallas ITPK och utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön.
Www mittkontor lrfkonsult se

Itp2 pensionsmedförande lön

Den förmånsbestämda delen är en andel av slutlönen (den påverkas alltså inte så länge du går upp i lön igen innan du går i pension, vilket måste ske innan 65 år).

6.
Moberg figur

Itp2 pensionsmedförande lön överallt ikea shelf
blockkedja wikipedia
injusterare ventilation utbildning
maskinutbildning i norr
frolunda specialistsjukhus ortopedi
högsta byggnad

Alecta-ITP-2-150128-HSGK-AB.pdf

Rörlig lön. Rörlig lön räknas som pensionsmedförande för ITP i dessa fall:. Version 1.3 Korttidsarbete- branschkod för praktisk lönehantering tjänstemän, med en uppdelning mellan ITP1 och ITP2.