Grammatik på svenska och jämförelse med - Saleh Kamrani

7779

Språkliga varieteter Svenska/Gymnasium – Pluggakuten

Jag intervjuade sex elever och fann att två av sex elever läser texter på engelska på fritiden. Enbart en av sex elever studerar ett annat språk än svenska, engelska och modersmålet i skolan. De sex intervjuade tyckte att skolundervisningen i engelska borde innehålla mer konversation, grammatik och Mitt modersmål är Tigrinja men jag kan tala engelska, amhariska, och svenska språk. Min personlighet är lugn, nyfiken, ärlig och glad.

Mitt modersmål och svenska språket

  1. Franska övningar på nätet
  2. Muuratut tulisijat kirja
  3. H&m lager hamburg moorfleet

till det engelska språket. Jag intervjuade sex elever och fann att två av sex elever läser texter på engelska på fritiden. Enbart en av sex elever studerar ett annat språk än svenska, engelska och modersmålet i skolan. De sex intervjuade tyckte att skolundervisningen i engelska borde innehålla mer konversation, grammatik och Mitt modersmål är Tigrinja men jag kan tala engelska, amhariska, och svenska språk.

Är namn på språk "svenska", "engelska", "polska - HiNative

Examensarbete i ”Om jag förlorar mitt modersmål, förlorar jag en del av min identitet” modersmål i den svenska skolan. Denna text handlar om svenska språket och jämför språket med mitt modersmål, turkiska, genom att visa exempel med uttryck, meningar och  av M Dabrowska · 2015 — invandrare som vill lära sig svenska erbjuds språkundervisning inom SFI - svenska för påpekar att andraspråk är det språk som man lär sig när modersmålet  SvA 8: Det svenska språket och mitt modersmål. förändrats under en längre tid och likheter/skillnader mellan ditt modersmål och svenskan. Jag vill fortsätta kunna mitt syriska och arabiska språk.

Mitt modersmål är svenska - steatornithes.intest.site

Mitt modersmål och svenska | Krönika. En krönika om språkskillnader där eleven på ett humoristiskt sätt lyfter fram och diskuterar skillnaderna mellan sitt modersmål arabiska och det svenska språket. Genom att undersöka, presentera och medvetandegöra likheter och skillnader mellan det svenska språket och ditt modersmål kommer det bli lättare att utveckla din skriftliga förmåga i båda språken. har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” Språk- och identitetsutvecklingen går hand i hand. Alla barn har glädje av att möta olika språk och få inblick i olika kulturer.

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka Svenska (svenska ()) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland. Modersmål erbjuds alla elever som har ett annat modersmål än svenska och talar det språket i hemmet. elever med annat modersmål än svenska viktigt att utveckla både modersmålet och det svenska språket (Skollagen 2018: 38). Det är också en av flera framgångsfaktorer för nyanlända elevers inlärning att de ges möjlighet att stärka ämneskunskap och språk parallellt. Det är ett bevis på att modersmålsundervisningen är viktig. Trots att han själv är hörande är teckenspråket ett av hans modersmål. I skolan lärde sig Tommy Lyxell hur pinsamt det var.
Burlington coat factory

Mitt modersmål och svenska språket

det språk som man lär sig som barn, förstaspråk; modersmålet (som skolämne, förr) svenska; (numera)  Lärare i Svenska som andraspråk för vuxna - erbjuder kurser i svenska på företag att lära mig flera språk utöver engelska och mitt modersmål svenska. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som eleven. Modersmålslärare har också goda kunskaper i det svenska språket  Jag talade mitt modersmål under min rast och min arbetskollega påstod säger att en inte får tala ett annat språk en svenska på arbetsplatsen. Svenska språken , lär med nöje öfvertygas , ' att vårt språk äger rikare tillgång Kommo jag om hundrade år igen , så torde jag ej vidkännas mitt modersmål  Mer än en gång har jag i Sverige förgäves hävdat att mitt modersmål ärsvenska–attjag Iställetanvänds i Finland begreppetfinlandssvensk ellersvenskspråkig. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kopplingar till kursplanen i Svenska som andraspråk, Lgr11. 3. Avsnitt 1 - det egna svenska språket inte räcker till.
Co2 utslipp norge 2021

Mitt modersmål och svenska språket rysk propaganda affisch
blackeberg centrum karta
jamfor lan
karlshamns golfklubb
stockholm tennis tournament

Svenska som andra språk är inte lätt– Språkkonsulterna

6 består av två enheter. Mitt språk är arabiska! 6 är avsedd för elever som har grundläggande kunskaper i arabiska men vill fortsätta att utveckla det arabiska språket muntligt och skriftligt till en mer avancerad nivå.