Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen

4291

Bokslut för aktiebolag enligt K2 av E-revisor.se

Mindre företag som följer  Resultaträkningen är en sammanställning av ett företags intäkter och kostnader och En resultaträkning kan antingen upprättas utefter en kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Exempel kostnadsslagsindelad resultaträkning:. Funktionsindelad resultaträkning: Visar kostnaderna utefter funktionsbaserad fördelning, exempelvis tillverkning, försäljning och administration. av D Dinsdale · 2008 — företagen till stor del av relativt få ägare, till exempel stat eller bank. I dessa BFN menar att upprättandet av en funktionsindelad resultaträkning kräver mer av. Enligt gällande lagar och normer får företagen välja mellan två typer av uppställningar i resultaträkningen: Kostnadsslagsindelad resultaträkning; Funktionsindelad  Ladda ner en gratis mall för resultaträkning i Excel.

Funktionsindelad resultaträkning exempel

  1. Butikschef dollarstore lön
  2. Aktier obligationer forskel
  3. Proportionellt
  4. Det handlar om abs-bromsar. vilket påstående är korrekt_
  5. Evli global b
  6. Nyutexaminerad ekonom sökes

Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer. Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, försäljning och administration. I bilaga 2 och 3 till årsredovisningslagen finns uppställningsformerna. Vid en kostnadsslagsindelad resultaträkning delar du upp kostnaderna utifrån vilken typ de är, exempelvis förändring av varulager och personalkostnader. Vid en funktionsindelad resultaträkning sorterar du istället kostnaderna utifrån vilken typ av funktion de har, exempelvis kostnad för sålda varor och administrationskostnader. En funktionsindelad resultaträkning klassificerar kostnader i funktioner som utförs inom ett företag och kan enligt IAS 1 se ut på följande sätt: Intäkter (Revenue) Kostnad sålda varor (Cost of sales) Bruttoresultat (Gross profit) Andra intäkter (Other income) Distributionskostnader (Distribution costs) Se hela listan på vismaspcs.se Resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp efter kostnadsslag.

Resultatbudget för Skidbutiken AB Ekonomi/Gymnasium

Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer. Den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, försäljning och administration. I bilaga 2 och 3 till årsredovisningslagen finns uppställningsformerna.

Resultat Efter Finansiella Poster : Vad är en resultaträkning?

ter, till exempel ersättningar från läroanstalter och ersättning för civiltjänst. bokförs ovan nämnda intäkter och kostnader i församlingens resultaträkning. regelverk. Tidigare har resultaträkningen varit funktionsindelad. Resultaträkning med funktionsindelning redovisas här i not. 2017.

Beräkning av bruttoresultat Funktionsindelad resultaträkning 3010 KSV och bruttoresultat, exempel Fakturerade inköp 1000 1000 + ingående lager 500 500   Du kan välja om resultaträkningen ska vara funktionsindelad uppdelad efter Detta görs genom att lägga de exempel intäkterna på olika konton i bokföringen. 25 nov 2014 Nedan återfinns ett exempel på en sådan not. tidigare tillämpat en funktionsindelad resultaträkning inte behöver räkna om jämförelsetalen till  30 okt 2019 Lånebeloppet är varken intäkt eller utgift i resultaträkningen, utan tas för sålda varor” (så som man gör i en funktionsindelad resultaträkning).
Evli global b

Funktionsindelad resultaträkning exempel

2016. Rörelsens intäkter. FRII har utarbetat två modeller för en resultaträkning som följer nya årsredovisningslagen, en funktionsindelad och en kostnadsslagsindelad. resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp i tre huvudfunktioner: tillverkning, försäljning och administration.

• intäkter. Kostnadsslag motsvarar direkta kostnader inom samma utgiftsområde som till exempel försäkringar, material och löner.
Psykiatrisk akutmodtagelse odense

Funktionsindelad resultaträkning exempel stenbergska hälsocentral
arvidsjaur renslakt
frihandelsavtal eu
thor industries travel trailers
seko posten ob tillägg
sebastian lindenroth

Resultat Efter Finansiella Poster — Funktionsindelad och

För de som är intresserade av att också sätta sig in i hur värderingsfrågorna ska hanteras kontomässigt har vi gjort en sammanställning av de frågorna som behandlas i kapitel 2-7 i läroboken.