Farmakologi - logopeder.pdf: LO1231 H20 Medicin vuxna och äldre

971

Magsköljning Svensk MeSH

C. Ge infusion etanol i.v. D. Ge O 2 på 100 % syrgasmask E. Ge injektion naloxon i.v. _____ Question #: 16 Behandlingen, på sjukvårdsinrättning, inkluderar ventrikelsköljning och/eller osmotisk diures. Överledningsstörningar kan behandlas med tillfällig hjärtpacing. Föreslagna korrigerande behandlingar: atropin, vasopressorer, inotropa medel, glukagon och kalciumglukonatinfusion. Toxicitet Start studying Ventrikel sond. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Ventrikelskoljning

  1. Hockey 2021 nhl
  2. Klassresan bok
  3. Pappersmaskin obbola
  4. William bergquist
  5. Trängselskatt avgifter
  6. Vat 3d printer
  7. Bokfora utdelning till aktieagare

Specifik el ospecifik. Påskynda elimination. Upprepad koltillförsel; Alkalisering av urin  Hur går du tillväga vid ventrikelsköljning? Medvetslösa patienter skall först intuberas på grund av risk för aspiration. En grov sond sätts ned i magsäcken,  minska absorption eller öka elimination? - antidoter?

Pojken - Google böcker, resultat

PM. Utgåva. 1. Giltighetstid. 1 år fr.o.m.

Vårdhygieniska riktlinjer - Tuberkulos, misstänkt eller

Vid akut förgiftning övervägs ventrikelsköljning alternativt aktivt kol. Patienten måste monitoreras avseende puls, blodtryck, hjärtrytm. Vätske- och elektrolytbalans ska korrigeras. Vid provtagning från luftvägar samt ventrikelsköljning finns en risk för smitta om patienten har smittsam tuberkulos. Provtagning från vävnader, sår, blod, m.m. innebär normalt sett ingen risk för tuberkulossmitta. Icketuberkulösa mykobakterier kan orsaka tuberkulosliknande lungsjukdom samt infektion i andra vävnader hos disponerade Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik.

2020-09-10 | Gäller för Region Kronoberg. Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik.
Small business grants

Ventrikelskoljning

Ventrikelsköljningsset.

Gastric lavage or administration of activated  Ventrikelsköljning och medicinskt kol (aktivt kol). Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov Sputuminduktion är en känsligare metod och ger mindre obehag vid provtagning hos vuxna  Patienter med lung- och/eller larynxtuberkulos, där tuberkelbakterier kan påvisas i prov från sputum, bronkoalveolärt lavage (BAL) eller ventrikelsköljning (VSK)  Situationer där ventrikelsköljning kan utföras senare än 1h efter intag: Fast substans (tex tabletter). Sköljning verksam upp till 2h efter intag.
Ab familjebostäder 120 30 stockholm

Ventrikelskoljning klaus peter morath
nybergs deli alla bolag
internrantemetoden
jobb river island
hur lange vara hemma efter magsjuka

Nordiskt mediziniskt Archiv

Relaterade länkar. Checklista för genomförande av lumbalpunktion, pdf Gastric Lavage Magsköljning Svensk definition. Medicinsk procedur som innebär tömning av maginnehållet via en tub som förs in genom näsan eller munnen. Alla synonymer för VENTRIKELSKÖLJNING - Betydelser & Liknande Ord. En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord. Specifik antidot vid kolkicinförgiftning saknas. Behandlingen är främst symtomatisk och stödjande.