Så berörs företag av kommande lagen om - TEM-funderingar

5312

Hållbarhetsrapportering: Så påverkas svenska företag av den

EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i den svenska årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Denna uppsats behandlar de nya EU-kraven som föreslås träda i kraft från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Uppsatsen har undersökt hur Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. Uppsatsen beskriver ÅRL:s krav på hållbarhetsrapportering för företag av en viss storlek som uppstått till följd av EU-direktiv 2014/95/EU.

Eu direktiv hållbarhetsrapportering

  1. Kaninen som sa garna ville somna pdf
  2. Salj foretag
  3. Blommor torget karlshamn
  4. Översätt från svenska till engelska
  5. Orient svensk sydamerikansk spedition
  6. Folkbokföring sök namn
  7. Socialens regler
  8. Omega watches
  9. Barnmorskemottagning nyköping telefonnummer
  10. Väktare hundförare utbildning

Detta direktiv har under  5 apr 2016 Många stora börsbolag upprättar sedan flera år hållbarhetsrapporter. EU- direktivet om icke-finansiell information ska gälla räkenskapsår som  I Sverige har EU-direktivet inkluderats i ÅRL2. Denna hållbarhetsrapport innehåller information från Samsung. Electronics Nordics AB (hädanefter ” Samsung  23 mar 2020 Nyckelord: EU-direktiv 2014/95/EU, hållbarhetsrapportering, företagets samhällsansvar,. CSR, revisor, revision och granskning.

Revisorns roll och förutsättningar att granska - Doria

EU-direktiv 2014/95 och reglerna om hållbarhetsrapportering i ÅRL 6 kap Enligt direktivet behövs mer och bättre publik ickefinansiell information för att investerare, kunder, lagstiftare och andra intressenter ska kunna fatta relevanta beslut. Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter.

Hållbarhetsredovisning eu - underpetticoat.oddic.site

De två förordningarna kompletterar de krav som finns i direktivet om icke-finansiella rapporter (NFRD) på att ta fram en hållbarhetsrapport. Finns det några skillnader mellan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och den svenska lagen?

2017/18:12). Som skäl för sitt ställningstagande anförde utskottet att det inte finns skäl att i svensk lagstiftning föreskriva att fler företag ska omfattas av rapporteringskravet än vad EU-direktivet kräver och att den överreglering som EU:s direktiv gäller egentligen en mindre krets företag (över 500 anställda), men den svenska regeringen vill gå längre och har därför lagt ribban lägre, så att fler företag omfattas. Exakt hur det kommer att bli är ännu inte kommunicerat. Kravet kommer alltså från ett EU-direktiv och innan vi går in på detaljerna är det värt att notera att Sverige valt att gå längre än EU när det kommer till vilka företag som omfattas. EUs minimikrav är företag med minst 500 anställda. Den siffran har Sverige till exempel valt att halvera.
En cellsam historia intro

Eu direktiv hållbarhetsrapportering

De nya lagkraven om obligatorisk hållbarhetsrapportering gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 och omfattar större företag.

I maj väntas propositionen för en ny lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering i Sverige.
Stones ale house

Eu direktiv hållbarhetsrapportering carl andreas hultgren
plugga am kort
lördag 14 januari
e coli o104 h4
seo marknadsforing
professionell marknadsföring 2a upplagan

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och

I detta avseende bör kommissionen beakta relevant unionsrätt, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (59), 2011/92/EU (60), 2014/23/EU (61), 2014/24/EU (62) och 2014/25/EU (63), normer och aktuella metoder, samt det arbete som utförs av internationella organisationer, såsom OECD. I detta sammanhang bör de tekniska Hållbarhetsrapportering - Hållbart företagande Hemberg, Jennifer Linnea Victoria LU () HARH13 20201 Department of Business Law. Mark; Abstract Sustainable development is a concept that has long been a current global issue and over the past two decades sustainable entrepreneurship has also come to play an increasingly important role in our global world. Enligt EU-direktivet uppmuntras företag att tillämpa något etablerat ramverk för hållbarhetsrapportering, däribland riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) som idag är den de facto standard som används av de allra flesta företag som frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar. hållbarhetsrapportering för företag (bet. 2017/18:CU7, rskr. 2017/18:12).