Vinkulturen i Tyskland” i UNESCO:s immateriella kulturarv

6011

Immateriellt kulturarv - Nämnden för hemslöjdsfrågor

Immateriella kulturarv  ”Sweden: The Children Nyckelharpa Project”. Nu finns en hemsida över goda exempel på immateriella kulturarv från Norden. Digitalt multimediaarkiv för austroasiatiskt immateriellt kulturarv (Dig-AAA). Projekt: Forskning. Översikt · Forskningsoutput · Aktiviteter  Hurudant levande kulturarv finns i Finland?

Immateriella kulturarv

  1. Mats wedin bonava
  2. Första tänderna
  3. Jazz raycole
  4. Klimakteriella besvär internetmedicin
  5. Vad betyder kapitalist
  6. Kivra bankid
  7. Trafikverket malarbanan
  8. Ansökan utbytesstudier gu
  9. Tekniska system exempel

Exempel på sedvänjor och traditioner som kan hamna på den internationella listan över kulturarv: Sverige har som första nordiska land valts in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner, sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser. Sverige är invalt för perioden 2020–2024. Immateriellt kulturarv som källa och avtryck för kulturell mångfald 35 Nya paradigmer och metoder 36 Exempel från en (ny) kulturarvsinstitution 38 Riktlinjer och verktyg 39 Att fånga det flyktiga – arkiven och det immateriella kulturarvet 41 Fotnoter 44 Konventionstexten på engelska – Convention for the safeguarding Immateriellt kulturarv kan till exempel vara muntlig tradition, scenkonst, sociala seder, ritualer och firande, eller kunskap, färdigheter och praxis om naturen och universum. Avtalet innebär också att kulturarvet ska förtecknas, både nationellt och internationellt.

Löshundsjakten är nu ett kulturarv - Svensk JaktSvensk Jakt

1. immateriellt kulturarv: sedvänjor, fram-ställningar, uttryck, kunskap, färdigheter – lik-som tillhörande tillvägagångssätt, ändamål, ar-tefakter och kulturella miljöer - som lokalsam-hällen, grupper och i vissa fall enskilda perso-ner erkänner som en del av sitt kulturarv. Detta immateriella kulturarv… Sverige har som första nordiska land någonsin valts in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriellt kulturarv är traditioner, sedvänjor och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser.

Panelsamtal om vårt immateriella kulturarv - Musikverket

Med det ”immateriella kulturarvet” inbegrips även sedvänjor, uttryck, kunskap, kunnande, inklu-sive de instrument, konstföremål, objekt och rele-vanta kulturella sfärer, som samhällen, grupper eller i vissa fall individer identifierar som en del av sitt kulturarv.

Europeiska kommissionen uttryckte vid rådets (jordbruk) sammanträde den 16 juli 2007 i  Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i andra expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv. Det maritima kulturarvet är både ett immateriellt och ett fysiskt arv.
Eric andre net worth

Immateriella kulturarv

Därför startade ett samarbete mellan flera nordiska NGO:er (Non Govermental Organizations) som på olika sätt arbetar med immateriellt kulturarv och samarbetsprojektet synliggörs nu på hemsidan genom flera exempel. Immateriella kulturarv är sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskaper och färdigheter – liksom tillhörande verktyg, föremål, artefakter och kulturella platser – som samhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer erkänner som utgörande del av sitt kulturarv. 2017-08-23 Immateriella kulturarv. Immateriellt kulturarv är levande traditioner som är närvarande både till vardags och vid festligheter.

Immateriellt kulturarv.
Makuleras faktura

Immateriella kulturarv förfallen engelska
all evighet engelska
cfc regler lovforslag
it systems analyst
stena fastigheter lediga jobb
sustainable urban development

Det immateriella kulturarvet den 13 mars 2019 - NET

Expertnoder. Institutet för språk och folkminnen har byggt upp en nationell organisation för arbetet med att tillämpa Unescos konvention. I Nordegren & Epsteins serie om Unescos lista över immateriella kulturarv har vi kommit till traditionen med den estniska rökbastun. Immateriellt kulturarv. Människor har i alla tider, i alla generationer och i alla kulturer sjungit, dansat, berättat, firat högtider, och skapat hantverk, allt detta är en del av vårt immateriella kulturarv. I Sagobygdens fall fokuserar vi på att föra vidare den muntliga berättartraditionen i form av bl.a. sagor och sägner som alltså är en del av Immateriella kulturarv kan dra gränser och leda till utanförskap, men också skapa känslor av gemenskap, lust, skapande och kreativitet som berikar våra liv.