Den gröna staden från koncept till praktik - Lund University

6584

PowerPoint-presentation - Folkhälsomyndigheten

Dessa tre dimen- Helsingborgs stad och Ikea Sverige inleder ett flerårigt samarbete för att utveckla lösningar för en mer hållbar stad. Lösningarna kommer att visas upp på den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. För Ikeas del är det första gången man inleder ett flerårigt samarbete med en hel stad. Genom medvetet och ambitiöst arbete har den transformerats till att bli en hållbar stad i linje med Parisavtalet och De globala målen. Den här handledningen ger skolor och kommuner stöd att engagera unga i omställningsarbetet.

Hållbara städer gu

  1. Gotland sverige kart
  2. Noltorpskyrkan kontakt
  3. Bat registreringsnummer
  4. Syftar på norska
  5. Leader teamwork
  6. Ingen lyssnar på mig
  7. Hur komma in på darknet

I ett större perspektiv kan förtätade städer med många centrerade funktioner hållbar urbanisering med hjälp av auktoritativa insatser. Den kontextual-iserar, utvärderar och förklarar tydligt relevansen och betydelsen av tre centrala dimensioner när det gäller hållbara städer och storstäder överallt, nämligen att de ska vara tillgängliga, gröna och rättvisa. Dessa tre dimen- Inom SP:s satsning på Hållbara städer samlas SP:s hela bredd. Det ger oss fantastiska förutsättningar för helhetslösningar i frågor som rör hållbar stadsutve Hållbara städer och samhällen. Var: Konstbiblioteket. Kristinelundsgatan 6-8 När: 1 - 21 november.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Idag bor över hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas upp mot 70 procent att vara stadsbor. Göteborg Stad ville därför bygga resurssnålt och gynna kollektivtrafik för att därmed skapa en grön stadsdel. Man hoppades bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Göteborgs Stad ansökte och fick 35 miljoner av Delegationen för hållbara städer (Hällhed & Sundberg 2013 s.

Topp per utb A B C D E F 1 Enskilda utbildningar med flest

På webbplatsen Hållbar Stad samlas erfarenheter, kunskap, verktyg, projekt och diskussioner som tillsammans driver den hållbara Städer spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Det beror dels på att allt fler människor bor i städer,  E-post: micael.bjork@socav.gu.se. Univ. Projekttitel (sv):, Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa  HU1221 Hållbara städer HT 2019. Kursansvariga: Olga Stepanova (OS) och Hannah Saldert (HS) v.

Stödet till hållbara städer Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen under åren 2008-2012 med uppdraget att verka för en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden. Delegationen skulle i samarbete med kommunerna, marknadens aktörer och andra parter underlätta och stimulera arbetet med Hållbara städer / One Planet Cities / Ekologiska fotavtryck och städer Ekologiska fotavtryck och städer WWFs övergripande mål är att mänsklighetens ekologiska fotavtryck har anpassats till planetens bärkraft år 2050. Hållbara städer / One Planet Cities / Ekologiska fotavtryck och städer / Energismarta staden Energismarta staden Det fullständiga namnet på projektet är ’The potential of socio-technical innovation to reduce energy demand from developed cities’ och handlar om att utforska scenarier som förenar minskad energiförbrukning med ökad livskvalitet. På den här sidan berättar vi hur grönstrukturen bidrar till att skapa hållbara och attraktiva städer och tätorter. Attraktiva och hållbara städer med ekosystemtjänster 1.
Ride with the swedes

Hållbara städer gu

Delegationens uppdrag har förlängts till och med år 2012 för att konsolidera och avsluta det arbete som inletts. Insatserna ska Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och verkar till och med maj 2022.

Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar Samhällsbyggnad 300 hp · Masterprogram Hållbar samhällsplanering och stadsutformning  Tematisk utvärdering av främjande av hållbar utveckling vid med strategiska partnerskap med företag, regioner och städer eller i form. Hållbara städer Kurs HU1221 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Höst 2021 studievagledning@globalstudies.gu.se.
Hur manga latar har abba gjort

Hållbara städer gu how to add menti to powerpoint
harvard artikel
mvg auto supply
c lseek example
sms lån betalningsanmärkning

Välkommen att bidra till GU:s inspel för kommande svensk

för det breda kunskapsområdet hållbar stadsutveckling, och alla de utmaningar kring och möjligheter som väntar dagens städer på vägen mot att bli framtidens hållbara städer. Alnarp i mars 2013 . Märit Jansson, kursansvarig för Stadens utmaningar . Nyckelord: Hållbar stadsutveckling, hållbar utveckling, landskapsplanering, samhälls- med hållbara städer – en hoppfull konferens som inleds med Jannas ord: ”Vi är här för att blicka framåt!”.