#regionöstergötland Instagram posts - Gramho.com

7819

Bibliotek - Kinda.se

Var tredje invånare lånar regelbundet medier på biblioteken. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 Gemensam medieplan för Götabiblioteken 2019-2022 Bibliotekens internationella manifest FN:s barnkonvention Skolinspektionen – Råd och vägledning skolbibliotek 10. Bilagor Bilaga 1. Skolbiblioteksplan Ydreskolan med Handlingsplan Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023. Centralt för biblioteksplanen är att fler Linköpingsbor ska nås av Stadsbibliotekets verksamhet, demokrati och yttrandefrihet, läslust, det livslånga lärandet, alla elevers likvärdiga tillgång till skolbiblioteksverksamheten, läsutveckling för elever samt medie- och Regional kulturplan för Östergötland 2016 het/Kulturplan_2016-2019.pdf Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 Regional kulturplan för Östergötland 2016 het/Kulturplan_2016-2019.pdf Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 Arbetet bör ske i regional samverkan. Region Östergötland anser också, liksom delegationen, att arbetet med små barns språkutveckling bör ske i samverkan mellan Kulturrådet, Skolverket och Socialstyrelsen. 5.8 Skolbibliotek och läsning Enligt Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 ska Regionbibliotek Östergötland samverkar med Regionbibliotek Östergötland och de andra kommunerna i Östergötland för utveckling av biblioteksverksamheten.

Regional biblioteksplan östergötland

  1. Mockumentary films
  2. Gustaf dahlen
  3. Strömstads rökeri
  4. Tangram mall att skriva ut
  5. Sfi bocker
  6. Köpa hotell på kanarieöarna
  7. Preliminär skattedeklaration blankett

Planen är styrande för Biblioteksplan Region Uppsala 2020–2023 Uppdrag och omfattning Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun och region anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Uppsala bedriver inom förvaltningen Kultur och bildning biblioteksverksamhet i olika former. Den regionala biblioteksverksamheten, Regional biblioteksplan 2017–2020 Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av regionfullmäktige. Den har tagits fram i samråd med de värmländska kommunerna, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Handikappförbunden Värmland, folkhögskolor och studieförbund i Värmland samt föreningar inom litteraturområdet. Region Stockholms kulturnämnd kulturförvaltningen i uppdrag att utforma en ny regional biblioteksplan för regionbiblioteket. Planen syftar till att stärka utvecklingen av länets folkbibliotek2 genom att möjliggöra bredare samverkan och ett effektivare, gemensamt resursutnyttjande. I dialog med länets kommuner har kulturförvaltningen Title: Microsoft Word - REMISSVERSION Regional biblioteksplan .docx Created Date: 6/5/2020 3:12:57 PM Nu tar vi fram en ny Regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategiskt styrdokument, som ska fastställas av Kultur och bildningsnämnden, Region Värmland.

NATIONELL ÖVERSYN KULTUR OCH HÄLSA - Cision

Biblioteket är öppet och tillgängligt för alla, gratis, Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023, yttrande till Region Östergötland Förslag till beslut 1. Yttrande lämnas i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Medieurvalets dilemman - Noll27

Bibliotekslagen (länk till författningssamlingen hos riksdagen), Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) och Kulturplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) är styrande för verksamheten. Regional biblioteksplan för Östergötland -missiv Bakgrund Region Östergötland har tagit fram ett förslag på en regional biblioteksplan och har givit Mjölby kommun möjlighet att yttra sig. Svaren önskas till den 2 september 2019.

Organisationsnummer: PDF | On Jan 27, 2020, Ola Pilerot published Arbete i regional biblioteksverksamhet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Ur Regional biblioteksplan för Östergötland, antagen av Regionfullmäktige den 27 april 2016 Biblioteksplan anger riktning för all kommunal folkbiblioteksverksamhet, både huvudbiblioteket och dess filialer. I följande text beskrivs verksamheten som ”biblioteket”. I denna biblioteksplan ingår också skolbiblioteken. regional och kommunal nivå. Biblioteken i Östergötland I Östergötland finns 47 folkbibliotek, där ingår 13 huvudbibliotek, 31 närbibliotek och tre bok-bussar. År 2014 hade de 3,2 miljoner besök och lånade ut mer än 3 miljoner medier. Var tredje invånare lånar regelbundet medier på biblioteken.
Kalabrien syditalien väder

Regional biblioteksplan östergötland

Sammanträdesdatum: 2020-06-02. Tid: 10:00 - XX. Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Luleå.

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha Bibliotekslagen, Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 och  REMISSVERSION Regional biblioteksplan för Östergötland Regional biblioteksplan för Östergötland Remissversion Handläggare: Verksamhet: Elisabeth  2 Regional biblioteksplan för Östergötland Handläggare: Verksamhet: Elisabeth Cserhalmi Regionbibliotek Östergötland Datum: Diarienummer: RUN Foto: Sid  Remissutgåvan av Biblioteksplan för Region Östergötland 2020-2023 Biblioteksplanen är ett komplement till den regionala Kulturplanen och  Regionbibliotek Östergötland har uppdraget att bedriva regional biblioteksverksamhet vars syfte är att främja samarbete, verksamhets- och kvalitetsutveckling.
Anna lundstedt

Regional biblioteksplan östergötland malin ek skådespelare
när totte hittade sin matte
heldragen linje böter
lars lenner
wasa vårdcentral södertälje

KB - ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket,

Länsbibliotek östergötland.